Transport-Logistik-Fjärrtransport

Miljö & Kvalité

Miljömedvetenhet är ett av TransportCentralens ledord och vi gör allt vi kan för att bidra till en god och hållbar miljö.
För att vara tydliga med vårt miljöfokus och vår strävan att leverera med hög kvalitet har vi tagit fram ett ledningssystem för kvalitets- och miljösäkring enligt ISO standard. Sedan 2011 är vi ISO-certifierade enligt 9001, samt 14001.

Läs mer om våra certifieringar här.

Drivmedelsförbrukningen är en central miljöfaktor i vår bransch. Vi utbildar kontinuerligt våra chaufförer och maskinister i bl.a. eco-driving. Vi gör löpande uppföljningar av våra fordon och maskiners drivmedelsförbrukning. En övervägande del av våra fordon (60%) körs på helt förnybar energi som heter HVO.

I vårt verksamhetsområde recycling erbjuder vi våra kunder lösningar för miljöhantering och återvinning där cirkulär återvinning är vårat ledord.

Läs mer om vår recycling här

Vi håller hög kvalité på varje kunds förfrågan, och arbetar ständigt med förbättringar.
För att säkerställa våra tjänster arbetar vi digitalt mellan trafikledning och våra resurser. Att digitalisera och möta framtiden inom digital teknik ser vi som en förutsättning och självklarhet för att möta framtidens utveckling och krav.
Vi fortbildar vår personal löpande med i branschen förekommande utbildningar och uppdaterar dessa löpande.

Nedan finner ni en länk till vår hållbarhetsrapport för 2022, där ni kan hitta mer information om hur vi jobbar med frågor inom miljö och kvalité.

Hållbarhetspresentation 2023

miljö & kvalité

Hållbarhet

TransportCentralen är ett hållbart logistik och entreprenadföretag med engagerade medarbetare som tar ansvar för miljön och arbetsförhållande. 

 • Vi har som mål att bli 100% fossilfria vad det gäller transporter och entreprenader. Vi använder HVO eller RME som drivmedel till våra lastbilar och maskiner.
 • Vi arbetar med att ständigt höja nivån på våra miljöklassade motorer, för lastbilar är det euroklass vi mäter. 2021 har vi ett medelvärde på Euro 5,94 för logistik och 5,62 varav Euro 6.0 är högsta möjliga.
 • Vi investerar i förnybar energi, vi har ett mål att producera mer el än vi förbrukar. Se våran video om vår solcellsanläggning i Halmstad här till höger.
 • Vi har ett socialt ansvarstagande som skall präglas av ”schysta arbetsvillkor” med trivsam arbetsmiljö.
  • Lika lön för lika arbete
  • Se alla i organisationen, vi tillåter inte diskrimineringar och kränkningar
  • Vi följer lagar och avtal
  • Vi följer företagets uppförandekod
 • Våra delägare och underleverantör ska leva upp till TransportCentralen värderingar för miljö och CSR frågor.