historik

TransportCentralens historia!

Mycket har hänt sedan 1940 när TransportCentralen grundades.

1940

TransportCentralen grundades som en ekonomisk förening 1940, då under namnet Halmstad-Tönnersjö Lastbilscentral. Vid denna tid fanns det ett stort behov av samordnade transporter för både militära och civila ändamål. Det ledde till att ett antal åkare gick samman för att säkra transportbehoven i Halmstadsområdet.

1966

Med tiden växte verksamheten och transporter började utföras över ett betydligt större geografiskt område. Därför beslöt man år 1966 att ändra namn till TransportCentralen.

1975

1975 köptes den tomt, vid trafikplatsen Halmstad Syd längs E6:an, som idag är företagets centrum. Samma år blev TransportCentralen ombud för Fraktarna och därmed blev inrikes fjärrtrafik en del av den dagliga verksamheten.

1980-91

I mitten av 1980-talet byggdes en stor lagerbyggnad på fastigheten. 1991 utökades denna med en isolerad lagerbyggnad som även innehåller kontorslokaler.

1993-2003

1993 fusionerades Transportcentralen och Schaktab, ett företag verksamt inom entreprenadmaskinbranschen, varvid namnet ändrades till TransportCentralen-Schaktab.
Företagets namn återgick 2003, av praktiska skäl, till TransportCentralen i Halmstad. I dagligt tal kallas TransportCentralen för TC.

2006

TransportCentralen blev 2006 delägare i OnRoad AB, det moderna svenska inrikesnätverket.

2010-12

Återvinningsanläggningen i Skedala, kallad Mariehem, öppnades av TransportCentralen 2010.
2011 blev TransportCentralen certifierade enligt ISO 9001 och 14001, se våra certifikat här.
Den 1 januari 2012 gick TransportCentralen från att vara en ekonomisk förening till aktiebolag.

2016

2016 fusionerades TransportCentralen och Åkericentralen i Falkenberg och enades under namnet TransportCentralen i Halland AB. I och med detta utökades både verksamhet och kompetens vilket ledde till att företaget nu är en av de stora aktörerna på västkusten.

2018

2018 Diplomerades enligt ISO 26000, Hållbarhet