Experter på återvinning/recycling

Vi erbjuder helhetslösningar inom återvinning till både stora och små företag men kan också hjälpa dig som privatperson med återvinning av byggmaterial, trädgårdsavfall och mycket mer. På våra återvinningsanläggningar i Halmstad och Falkenberg sorterar och förädlar vi alla typer av material med hjälp av sorteringsmaskiner och krossar; byggavfall, returträ, trädgårdsavfall, betong/tegel, retur asfalt, metallskrot, stubbar.

Ska ni utföra marksanering i ett förorenat område erbjuder vi lösningar för hela ert projekt, från schaktning till transport och mottagning.

Alla våra fordon har tillstånd för transport av avfall och farligt avfall.

Inom återvinning erbjuder vi liftdumper och lastväxlarcontainers i storlekarna 5-35 m3 i olika utföranden, med eller utan dörrar, både täckta och borrkaxcontainers.

Transportledare på Entreprenadavdelningen i Halmstad

Få svar direkt

Ring eller skicka e-post (info@transportcentralen.se) till oss för att få svar på dina frågor om t.ex. våra verksamhetsområden e.t.c.