markarbete_hjullastare

Markarbete

TransportCentralen hjälper till med många olika typer av markarbeten. Vi har en stor modern maskinpark med de entreprenadmaskiner som kan behövas.

Med våra delägare och entreprenörer utplacerade över hela Halland kan vi erbjuda anläggningstransporter och mark- och maskintjänster inte bara i Halmstad och Falkenberg där vi har våra kontor utan även i Varberg och Laholm med omnejd. Vi rör oss över hela Halland men även Småland, Västra Götaland och Skåne är vanligt förekommande. Oavsett om det är stora entreprenadbyggen eller om det är för dig som privatperson, vi kan hjälpa till! Vi utför VA- och markarbeten av flera olika slag, vi planerar och färdigställer grunder till allt från villor till industribyggnader. Vi hjälper till med enskilda avlopp och infiltrationsanläggningar, dränering, trädgårdsanläggning eller garageinfart. Andra markarbeten kan vara vägbyggen, dammbyggen, grävning för pool, sättning av brunnar eller rörläggningar.

Bland våra marktjänster kan vi bland annat erbjuda:

  • Halkbekämpning
  • Spridning av väggrus
  • Sand till sandlådan
  • Jord till gräsmattan
  • Makadam-, singel-, grus- och stenprodukter till husgrunden, grusgången eller till din trädgård

Transporter med material till och från ert projekt löser vi med våra egna lastbilar.

markarbete_maskinflytt
Transportledare på Entreprenadavdelningen i Halmstad

Få svar direkt

Ring eller skicka e-post (info@transportcentralen.se) till oss för att få svar på dina frågor om t.ex. våra verksamhetsområden e.t.c.