Socialt engagemang

Att ta ett socialt ansvar och engagera oss i vår lokala miljö har alltid varit viktigt för TransportCentralen. Vi engagerar oss framförallt i organisationer och föreningar som stödjer barn och ungdomar. Nedanstående organisationer och föreningar är de som vi för tillfället stödjer lite extra.

Kristinehedsgymnasiet

Som en del av vårt sociala ansvarstagande är vi årligen med på Kristinehedsgymnasiets öppna hus, där vi är med och sponsrar en praktisk tävling för eleverna som går på transport och anläggnings programmet. Tävlingen går ut på att testa elevernas förmåga att köra och hantera olika fordon inom branschen, de testas i truckhantering, lastbils manövrering och kör olika moment med en hjulgrävare.

Vårt mål med detta är att inspirera och stärka dem i deras framtida karriärer inom fordon och anläggningsbranschen. Vi är övertygade om att det är genom att stödja och uppmuntra sådana initiativ som vi kan forma framtidens yrkesverksamma och säkerställa en stark och kompetent arbetskraft. Utöver detta sitter vi även med i programrådet för gymnasiets olika utbildningar.

Vårt engagemang i barn- och ungdomsverksamheter

Vi är stolta över vårt engagemang i stödet av lokala barn- och ungdomsverksamheter. Genom vår sponsring vill vi bidra till gemenskapen och främja en aktiv och hälsosam livsstil bland unga människor.

TransportCentralen tror på kraften i gemenskap och idrott för att främja positiv utveckling och välmående hos barn och ungdomar. Genom vårt stöd hoppas vi kunna skapa möjligheter och inspirera unga talanger att växa och blomstra inom sina respektive områden.

Denna satsning är en del av vårt åtagande att vara en positiv kraft inom samhället och att stödja de värderingar som främjar hälsa, gemenskap och personlig tillväxt. Vi ser fram emot att fortsätta vara en aktiv del av de lokala samhällena och att se dessa ungdomsverksamheter blomstra.

Transportcentralen stöder lokala barn och ungomdsverksamheter.

Team Rynkeby/Barncancerfonden

Vi sponsrar cykellaget Team Rynkeby som varje år cyklar till Paris till förmån för barn med cancer och deras familjer. Cykellaget består av runt 35-40 lag i fem länder; Danmark, Sverige, Norge, Finland och Färöarna. Cyklisterna bekostar själva sitt deltagande och Team Rynkeby täcker projektets centrala omkostnader vilket betyder att alla pengar som deltagarna samlar in via bla oss sponsorer, går oavkortat till en av de fem barncancerorganisationerna som Team Rynkeby samarbetar med i Norden.

– Huvudparten av donationerna används till att finansiera forskning inom barncancer. Barncancer är fortsatt den sjukdom som tar flest barns liv i åldrarna 1-15 år och det är allt för många barn som får allvarliga biverkningar av behandlingen, säger Carl Erik Dalbøge.