Socialt engagemang

Att ta ett socialt ansvar och engagera oss i vår lokala miljö har alltid varit viktigt för TransportCentralen. Vi engagerar oss framförallt i organisationer och föreningar som stödjer barn och ungdomar. Nedanstående organisationer och föreningar är de som vi för tillfället stödjer lite extra.

Halmstad Frigymnaster

Vi har under flera år valt att stötta ungdomarna i Halmstad Frigymnaster genom att vara med som sponsor. Föreningen har en lång och stolt historia med många framgångar bakom sig och bildades 1940, samma år som TransportCentralen.

Team Rynkeby/Barncancerfonden

Vi sponsrar cykellaget Team Rynkeby som varje år cyklar till Paris till förmån för barn med cancer och deras familjer. Cykellaget består av runt 35-40 lag i fem länder; Danmark, Sverige, Norge, Finland och Färöarna. Cyklisterna bekostar själva sitt deltagande och Team Rynkeby täcker projektets centrala omkostnader vilket betyder att alla pengar som deltagarna samlar in via bla oss sponsorer, går oavkortat till en av de fem barncancerorganisationerna som Team Rynkeby samarbetar med i Norden.

– Huvudparten av donationerna används till att finansiera forskning inom barncancer. Barncancer är fortsatt den sjukdom som tar flest barns liv i åldrarna 1-15 år och det är allt för många barn som får allvarliga biverkningar av behandlingen, säger Carl Erik Dalbøge.