Entreprenadmaskiner_transportcentralen

Enskilda avlopp och infiltrationsanläggningar

Om man inte har möjlighet att ansluta till det kommunala avloppsnätet måste man rena vattnet i en enskild avloppsanläggning.

Enskilda avlopp

TransportCentralen utför kompletta arbeten med enskilda avlopp. Vi använder oss av erkänd beprövad teknik och diplomerade ME-entreprenörer som har den utbildning som krävs för att uppfylla myndigheternas krav. Vi utför det praktiska arbetet med enskilda avlopp året runt och hjälper er med alla ansökningar som behövs till kommunens Miljö- och hälsoskyddskontor. Vi har också kunskap och erfarenhet av vilka produkter på marknaden som passar bäst för dina behov.

Har du redan idag ett befintligt avlopp och funderar över om det behöver åtgärdas? Tips! Titta på Avloppsguidens checklista Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? HÄR

Infiltrationsanläggningar

Vatten blir med användandet förorenat, oavsett om det använts i handfat, tvättmaskin eller toaletten så måste det renas för att inte ge negativa effekter på miljön. En infiltrationsanläggning är ett sätt att filtrera avloppsvatten om du har ett enskilt avlopp till ditt hus. Vattnet förs förbi en slamavskiljare och sedan sipprar vattnet ner genom olika jordlager där reningen görs innan det sprids ut i naturen. En infiltrationsanläggning kräver ganska lite skötsel men för att anlägga en infiltration krävs rätt förutsättningar, t ex rätt sorts jord i marken. Om marken består av lerig jord så tar det längre tid för vattnet att tränga ner i marken vilket kan skada en infiltrationsanläggning och reningen. Då kan en markbädd vara ett bra alternativ.

Markbädd

Fungerar som en infiltrationsanläggning men med en uppbyggd markbädd istället med flera lager sand, grus och makadam där vattnet renas. Oftast tätar man markbäddens sidor och botten med plast- eller gummiduk som samlar upp vattnet och leder bort det till exempelvis ett dike.

Kontakta oss gärna så bokar vi in ett hembesök och går igenom just ert behov och förutsättningar.

 

Transportledare på Entreprenadavdelningen i Falkenberg

Få svar direkt

Ring eller skicka e-post (info@transportcentralen.se) till oss för att få svar på dina frågor om t.ex. våra verksamhetsområden e.t.c.