dränering

Dränering

Dränering av husgrunden är ibland nödvändigt för att skydda huset från fuktskador och översvämningar. TransportCentralen har all kunskap och utrustning som behövs för att utföra dräneringsarbetet. Vi kan erbjuda dräneringsarbete i Varberg, Falkenberg, Halmstad och Laholm med omnejd.

Vi skapar en buffert mellan marken och ditt hus och ser till att överflödigt vatten leds bort. Vi tar även hand om efterarbetet i enlighet med dina instruktioner så att slutresultatet blir snyggt och praktiskt. Kanske finns det överblivna schaktmassor som behöver bort från platsen? Det löser vi, läs mer här om vår hantering av schaktmassor.

Kanske behöver det snyggas till med ny matjord alternativt makadam eller grus på platsen? Det löser vi, ni vet väl om att vi kan leverera material i storsäck? Läs mer här om våra leveranser av material i storsäck.

bandgrävare_dränering
Transportledare på Entreprenadavdelningen i Halmstad

Få svar direkt

Ring eller skicka e-post (info@transportcentralen.se) till oss för att få svar på dina frågor om t.ex. våra verksamhetsområden e.t.c.