kross- grus- & jordmaterial

Kross- grus- & jordmaterial

På TransportCentralen levererar vi olika typer av material till både stora och mindre projekt som skogsvägar, garageinfarter till och med till din trädgård. Leveranserna sker med olika fordon beroende på hur stor beställningen är, hur platsen ser ut etc. Vi har både anläggningsbil, kranbil med skopa och vid mindre beställning läggs materialet i storsäckar.
Här nedan hittar ni ett urval av de produkter vi kan leverera. Tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor.

Grusprodukter

Vanliga fraktioner och användningsområden:

Leksand (EU-sand) – 1-4mm – Lekplatser
Sand bakbar – 0-4 mm – Sandlådor
Mursand  – 0-4 mm – För putsning och murning
Gjutgrus – 0-8 mm – Grusgångar
Singel – 8-16 mm – Gångvägar m.m.
Singel – 16-32 mm – Gjutning, dränering och infiltration

Krossprodukter

Bergkrossprodukter har krossade ytor med skarpa kanter och rör sig inte, blir stabilt efter packning.

Stenmjöl

Stenmjöl – 0-2 mm – Bra material vid plattsättning, justering och av körytor, gångbanor, garageinfarter och liknande ytor.

Bergkross

Grövre fraktioner av bergkross där även finkornen ingår, används som fyllnad där man önskar en högre bärighet.

Bergkross – 0-16 mm  – Justering, fyllning
Bergkross – 0-22 mm – Justering, fyllning
Bergkross – 0-32 mm – Justering, fyllning
Bergkross – 0-90 – Förstärkning, fyllning
Bergkross – 0-150 – Förstärkning, fyllning

Makadam

Är krossat berg med en nedre och en övre gräns och finns i flera olika fraktion (storlekar). Vid tillverkning av makadam sorterar man bort finmaterialet och får på så vis fram ett material med bra dränerande effekt som är mindre känsligt för frost och tjäle. Makadam är lämpligt som dränering, grundläggning, garageinfarter, halkbekämpning. Makadam blir genom sin struktur ett stabilt material som ligger stilla. Kan även beställas som tvättad då kravet på dränerande egenskaper är mycket högt.

Makadam – 2-5 mm – Halkbekämpning
Makadam – 8-11 mm – Trädgårdsgångar, garageinfarter
Makadam – 11-16 mm – Dränering, garageinfarter
Makadam – 16-32 mm – Dränerande lager vid husbyggnation
Makadam – 32-90 mm – Stenkistor

Återvunna material

Asfaltskross

Krossad returasfalt används till hårdgöring och justering av uppfarter, gång- och körbanor. Bildar en slitstark yta och binder ihop sig.

Asfaltskross – 0-18 mm

Betongkross

Krossad betong som används som fyllning och förstärkning. Blir hård och kompakt.

Betongkross – 0-10 mm

Jordmaterial

Transportcentralen harpar fram egen matjord på våra anläggningar i Halmstad och Falkenberg. Vi samarbetar även med Weibulls, läs mer HÄR

Boka din transport av storsäck med oss på Transportcentralen.
transportledare entreprenad

Få svar direkt

Ring eller skicka e-post (info@transportcentralen.se) till oss för att få svar på dina frågor om t.ex. våra verksamhetsområden e.t.c.