GDPR

För oss är det viktigt att du känner dig trygg som vår kund! Den 25 maj 2018 trädde den nya lagstiftningen GDPR i kraft, en lagstiftning som är samma för hela EU.
På TransportCentralen har vi lång erfarenhet av säker hantering av våra kunders data och information och vi följer självklart lagstiftningen GDPR.
Vi lagrar ibland dina personuppgifter för att du ska kunna beställa eller köpa tjänster och material av oss på tryggt sätt, där adresser och olika typer av personuppgifter är vanligt förekommande. Dina personuppgifter används också för att du på ett tryggt, säkert och enkelt sätt ska kunna ta del av de produkter och tjänster som vi på TransportCentralen erbjuder dig.

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här.

GDPR