schaktmassor

Schaktmassor

TransportCentralen har mångårig erfarenhet av schaktarbeten och den massförflyttning som ofta uppstår i samband med anläggnings- och markarbeten. Fyllnadsmaterial som grus och sand är en begränsad resurs i vår natur och vi försöker hela tiden att återvinna så mycket som möjligt eller använda till andra ändamål i närheten för att så lite som möjligt ska skickas till deponi.

Material som betong, tegel och asfalt krossas för att kunna användas på nytt i nya projekt. Blandade överskottsmassor som jord, grus och sten kommer också till användning för nya ändamål, exempelvis för framtagning av ny matjord, bygga bullervallar, fylla ut mark, förbättra åkermark och vägar med mera.

Få hjälp att köra bort schakt massor med våra bandtraktorer

Viktigt att tänka på med schaktmassor

Viktigt när man flyttar massor från ett ställe till ett annat är att veta vad det är för typ av massor man flyttar, ofta krävs en bakgrundskontroll. Vad har marken använts till och kan det finnas eventuella föroreningar i de massor man tänker flytta? Detta är viktiga frågor att få svar på för att undvika att man sprider en förorening vidare genom att ”enbart göra sig av med massorna” till en plats där dessa skulle kunna innebära en risk för både miljön och människors hälsa om de inte behandlas på rätt sätt. Vid misstanke om föroreningar genomförs provtagning för att säkerställa om vi kan ta emot massorna. TransportCentralen kan bistå med provtagning och provet skickas till laboratoriet för analys. Beroende på provresultat kan vi erbjuda olika avsättningsmöjligheter.

Vi har i både Halmstad och Falkenberg godkända mottagningsanläggningar för att kunna ta emot schaktmassor upp till och med föroreningsgrad KM (Känslig Markanvändning) enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för förorenad mark. Skulle föroreningsgraden vara högre har vi flera samarbetspartners med godkända mottagningsanläggningar runtom i Västsverige, allt för att kunna erbjuda kunden den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen.

Med egna mottagningsanläggningar i Halmstad och Falkenberg och med våra delägare placerade över hela Halland, gör detta att vi kan erbjuda markarbeten och schaktlösningar på flera orter. Läs mer om våra anläggningar här. 

transportledare entreprenad

Få svar direkt

Ring eller skicka e-post (entreprenad@transportcentralen.se) till oss för att få svar på dina frågor om t.ex. våra verksamhetsområden e.t.c.