certifikat_lastbilsekipage

Certifikat

Vi är ISO certifierade enligt 9001, samt 14001.
ISO är en internationell standard som sammantaget handlar om att organisationen ska utgå ifrån kundernas behov, vara ekonomiskt stabila, följa och uppfylla vissa miljökrav.

Att TransportCentralen är ISO-certifierad innebär att du som kund kan känna dig trygg med att vi följer satta krav och riktlinjer inom alla områden.