certifikat_lastbilsekipage

Certifikat

Vi är ISO certifierade enligt 9001:2008, samt 14001:2004.
ISO är en internationell standard som sammantaget handlar om att organisationen ska utgå ifrån kundernas behov, vara ekonomiskt stabila, följa och uppfylla vissa miljökrav.

Att TransportCentralen är ISO-certifierad innebär att du som kund kan känna dig trygg med att vi följer satta krav och riktlinjer inom alla områden.